Бізнес за самою своєю природою становить суцільний ризик. Це аксіома. Незважений крок, недосконале рішення може спричинити фінансові або майнові втрати суб'єкта господарювання.

З огляду на це запорукою успіху підприємницької діяльності є здатність передбачати ризики та протистояти їм. З цією метою на підприємстві створюються контрольні органи (наглядова рада, правління, директорат) та підрозділи контролю (внутрішній аудит, підрозділ управління ризикам, комплаєнс).

Варто зазначити, що для більшості суб'єктів господарювання законодавство не передбачає створення підрозділів контролю в усій можливій їх різноманітності. Як виняток можна навести акціонерні товариства, банки, небанківських надавачів фінансових послуг.

Постає логічне питання: навіщо залучати ще комплаєнс, якщо наявні керівні органи та звичний для всіх аудит? Щоб відповісти, треба уважніше подивитись на притаманні бізнесу ризики. Аналіз свідчить, що значна їх частина лежить у площині недотримання встановлених правил:

  • вимог законодавства;
  • стандартів ведення бізнесу;
  • умов договорів;
  • вказівок та рекомендацій органів контролю;
  • внутрішніх корпоративних правил.

Отож функціонал комплаєнсу спрямований безпосередньо на запобігання порушенням встановлених правил та, відповідно, уникнення фінансових, репутаційних та інших втрат, які можуть бути спричинені порушенням встановлених законів, у межах яких має право діяти та чи та компанія.

Помилки припускаються через незнання правил або їх недотримання.

Комплаєнс сприяє знанню та забезпечує дотримання правил бізнес-активності.